Daglig monitorering 365 dage pr år kontra manuelle tilsyn en gang om måneden eller i kvartalet

 

Inspektions-parathed 24/7

Reduceret risiko for kassation

Reduceret risiko for produktions-stop / nedlukning

Reduceret risiko for tilbagekaldelse

Transparent og dokumenteret indsats