Overvågning af rotter er den vigtigste aktivitet for at komme skadedyret til livs.

Tidligere havde man forebyggende gift liggende i de rottekasser du ser rundt om om dine bygninger og dermed kunne man holde bestanden nede. Men den forebyggende gift havde den miljømæssige slagside at den ophobede sig i fødekæden så også fredede rovdyr døde, efter at have spist af rotten.

I 2016 forbød EU derfor at der måtte udlægges forebyggende gift i rottekasserne.

Skadedyrsbranchen have ikke andet modsvar end at forøge antallet af manuelle inspektioner. Men at forøge antallet fra 4 til fx 8 gange årligt forslår ikke noget. Det er fortsat ikke overvågning men inspektion og kommer rotteaktiviteten dagen efter, at du har haft inspektion, går der op til 90 dage inden næste inspektion. Og i den periode har rotterne frit spil til at udøve skade og øge populationen.

Derfor er det vigtigt at du kan overvåge 24 timer i døgnet, 365 dage om året.